GALICISCH

1 OS DENTES DO DRAGÓN - XERAIS HC 1990
2 A CAIDA DO DRAGÓN - XERAIS HC 1990
3 COMPETENCIA A MORTE - XERAIS HC 1991
4 A VOLTA DO SOL DO NORTE - XERAIS HC 1991
5 A VINGANZA DO BARCO FANTASMA - XERAIS HC 1991